Azbesztmentesítés az M3 metróvonal déli szakaszán

Az M3 metróvonal építésekor 1970-1990 között a középületek, ipari létesítmények esetén előszeretettel alkalmaztak azbeszt származékokat. A kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező azbeszt világszerte közkedvelt építőanyagnak számított, egészségkárosító hatása később vált ismertté, Magyarországon 2005 óta tilos a használata. Az Európai Uniós szabályoknak megfelelően épületek bontásakor kötelező azbesztazonosítást és szórtazbeszt-mentesítést végezni.

A kép illusztráció

A metrófelújítás kezdete óta kiemelt figyelmet fordítunk az azbeszt tartalmú szigetelések beazonosítására és szakszerű eltávolítására. A vonal északi szakaszán az építési tervek alapján és a ’80-as évek végére jellemző felhasználási metódus ismeretében a gépészeti szerkezetek bizonyos egységeinél várhatóan előforduló azbeszt tartalmú szigetelések bontására olyan technológiát írtunk elő, amivel megelőzhető volt, hogy káros anyag kerüljön a környezetbe.

A korábbi építésű déli szakasz korszerűsítésének előkészítése is a lehető legnagyobb gondossággal történt. A 2019 áprilisa óta tartó bontási munkálatok során azonban, korábban nem ismert azbeszt tartalmú szigeteléseket azonosítottak be június első hetében a szakemberek.  A Vállalkozó az érintett munkaterületeket azonnali hatállyal lezárta, a kiporzás megakadályozására minden intézkedést megtett, független, akkreditált laboratóriumi vizsgálatot rendelt el.

Az azbesztmentesítés szigorú szabályait a 12/2006. (III.23.) EüM rendelet rögzíti, a munkavégzést az illetékes Hatóságok rendszeresen ellenőrzik. A Vállalkozó az előírásoknak megfelelően azbesztmentesítésre jogosultsággal rendelkező Szakkivitelezőt bízott meg a terület hermetikus lezárásával és az azbesztmentesítési feladatok előkészítésével. A megbízott Kivitelező az azbesztmentesítéshez előírt munkatervet benyújtotta a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályára, és ezzel egyidejűleg elkezdte a mentesítéshez szükséges berendezések telepítését.

Az azbesztmentesítés folyamatának első lépéseként az érintett területet negatív nyomás alá helyezett zónával veszik körül, amelyből levegő csak a háromfokozatú, „H” jelű (HEPA) szűrőn keresztül hagyhatja el a mentesítés alatt álló munkaterületet.

Az azbesztmentesítés az állomások teljes feszültségmentesítése mellett végezhető, így a zóna 24 órás üzemeltetését és a negatív nyomás folyamatos fenntartását külső energiaforrás, felszínen telepített aggregátor biztosítja, ami az éjszakai órákban zajterheléssel járhat. A kivitelező a környezeti adottságokhoz alkalmazkodva hangszigetelő anyagok alkalmazásával és a telepítési helyszín körültekintő megválasztásával próbálja a zajterhelést minimalizálni.

A mentesítési eljárás során a munkavállalók az előírt túlnyomásos légzésvédőben, egyszer használatos védőruhában, háromkamrás zsilipen keresztül jutnak be a zónába, kifelé jövet pedig a középső kamrában kötelező a zuhanyozás. A szennyvizet vízkezelő egységben szűrik, csak ezt követően vezethető be a csatornahálózatba. Az egyszerhasználatos védőöltözet a zónában marad, majd veszélyes hulladékként kerül elszállításra. A zónában összegyűjtött veszélyes hulladék hermetikusan lezárt zsákokban, úgynevezett anyagkiadó zsilipen hagyja el a mentesítő zóna területét, melynek elszállítása és ártalmatlanítása is engedélyhez kötött. Az intézkedésektől függetlenül az akkreditált laboratórium is rendszeresen ellenőrzi a mentesítő zónán kívül a levegő szennyezettségét. Az azbesztmentesítés akkor tekinthető befejezettnek, ha az úgynevezett „tisztasági mérés” eredménye a zónán belül nem haladja meg a 0,01 rost/cm3 határértéket.

A szigorú szabályok betartásával az azbesztmentesítési folyamat nem jelent kockázatot sem a környezetre, sem a mentesítést végzőkre. Műszaki Ellenőr felügyelete mellett a Vállalkozó és a Szakkivitelező folyamatosan tájékoztatja a Hatóságokat és a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóságát az eljárásról és a laboratóriumi vizsgálatok eredményéről.

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, minden egészségre káros anyagtól megtisztuljon a metró területe. A lakosság tájékoztatása érdekében a metrófelújítás hivatalos honlapján beszámolunk a fejleményekről, fontosnak tartjuk utazóközönségünk széleskörű és sokoldalú informálását.

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Budapest
BKV
BKK
MFPI