Akadálymentesítés az M3 metró vonalán

Az M3 metróvonal rekonstrukciója kapcsán kezdetektől széleskörű figyelem övezi az esélyegyenlőség megteremtését szolgáló intézkedéseket. Hosszú út vezetett odáig, hogy ma az M3 metróvonal állomásainak akadálymentes eléréséről, illetve annak megvalósításáról beszélhetünk. Civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és megállapodások, műszaki nehézségek megoldása, a finanszírozás kérdésének tisztázása előzte meg a végleges koncepciót.

Nézzük honnan indultunk és hol tartunk ma. Az M3 metróvonal 1970 és 1990 között épült, amikor az akadálymentes környezet kialakítása még nem szerepelt az elvárások között, ezért a későbbi kiépítés lehetőségét sem biztosították elődeink. A kék metró a legforgalmasabb közlekedési eszköz, ami a pesti oldal északi és déli területeit köti össze, így közel negyven év után elérkezett a modernizálás ideje.

 

Fortepan - Nyugati pályaudvar, 1984

A metrófelújítás előzménye

Elindult a többlépcsős tervezés, megvalósíthatósági tanulmányok, döntés előkészítő elemzések, koncepcióalkotások, mind építészeti, metróüzemi és forgalomterelési szempontok mentén. A BKK Zrt. megbízásából a FŐMTERV Zrt. készítette a terveket 2014-ben, ami hagyományos-, és ferdepályás felvonókkal történő akadálymentesítés vizsgálatát is tartalmazta. Szinte megoldhatatlannak tűnt a tervezők számára az akadályok nélküli elérés biztosításának megoldása. A mintegy harminc méteres mélységben található peronok, szűk alagúti járatok, laza talajszerkezet, sűrűn beépített városi környezet jelentett kihívást.  Megállapították, hogy a hagyományos felvonók beépítése magas építési kockázattal és kivitelezési költséggel járna, továbbá csak összekötő folyosókkal és átszállással lenne megoldható, ami hozzávetőlegesen 5-10 perc időveszteséget jelentene a mozgólépcsőkhöz képest. A ferdepályás felvonók esetén az alkalmazás gyakorlatának hiánya, az engedélyek beszerzésének időigényességében láttak kockázatot, így tíz állomás akadálymentesítését javasolták és tervezték meg, két állomáson már létezett felvonós kapcsolat. A BKK Zrt. végül az M3 metróvonal részleges akadálymentesítéséről döntött, így tizenkét állomás egyenlő esélyű hozzáférését biztosítva.

A metrófelújítás megvalósítása

A BKV Zrt. 2015 őszén átvette a terveket és elkezdte a metrófelújítás megvalósítását. Megtörtént az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt Támogatási Szerződésének aláírása 2016. május 5-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium - és a BKV Zrt. között. A Támogató, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, feladata a források elosztásának és felhasználásának szakmai ellenőrzése, a BKV Zrt. mint a Projekt Kedvezményezettje a beruházás lebonyolításáért felelős. Az M3 metróvonal korszerűsítésére és részleges akadálymentesítésére fordítható, szerződésben rögzített támogatás 137,5 milliárd forint volt.

A metrófelújítás elkezdődött Újpest-központ – Dózsa György út állomások között 2017. november 6-án az eredeti tervek szerint. Mindeközben az akadálymentesítés kérdése továbbra is felszínen maradt, a BKV Zrt. alternatív megoldásokat - mozgólépcső átalakítása, mozgólépcsőn alkalmazható szerkezet - keresett azért, hogy az állomások mindenki számára elérhetőek legyenek. A BKV Zrt. az érintett, mozgásukban korlátozottak érdekeit képviselő szervezetekkel konzultációkat folytatott.

 

Katona-Kovács Bence - Újpest-központ

Érdemi változás 2018-ban történt. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az alternatív megoldásokra vonatkozó javaslatokat nem fogadta el. Ezzel egyidőben folyt az M3 metrófelújítási nagyprojekt Támogatási Kérelmének Európai Uniós szintű elbírálása. Az Európai Bizottság az akadálymentesítési terv felülvizsgálatát, az akadálymentesített állomások számának növelését kérte. Megállapították, hogy bizonyos állomások esetén a hagyományos felvonók beépítése az aránytalanul nagy kockázat és magas költségek miatt nem javasolt. Az akadálymentesítési koncepció áttervezéséhez munkacsoport létrehozását szorgalmazták. A BKV Zrt. újabb geodéziai felméréseket rendelt el a ferdepályás felvonók alkalmazásának vizsgálatára és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével egyeztetéseket kezdeményezett az innovatív megoldás ismertetésére.

A tárgyalások eredményeként, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával 2018. május 10-én Budapest Főváros Önkormányzata - Tarlós István főpolgármester - és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége - Kovács Ágnes elnök - megállapodást írt alá az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítéséről.

A megállapodás aláírását és az új akadálymentesítési koncepció bemutatását követően az Európai Unió Bizottsága a nagyprojekt támogatási kérelmet jóváhagyta, az elszámolható költséget megemelte tekintettel a teljes körű akadálymentesítésre.

 

Horváth Bence - Népliget

Az M3 metróvonal korszerűsítésének engedélyes tervei még a részleges akadálymentesítést tartalmazták, így a felújítási munkálatok annak megfelelően kezdődtek és valósultak meg. A megújult északi - Újpest-központ – Dózsa György út állomások közötti - szakasz átadása 2019. március 30-án, a megújult déli - Népliget – Kőbánya-Kispest állomások közötti - szakasz forgalomba helyezése pedig 2020. október 22-én történt. Azokon az állomások, amelyek az eredeti tervek szerint nem lettek volna akadálymentesek, utólagosan történik meg a felvonók beépítése, hiszen egy újabb tervezési és engedélyezési folyamat lefolytatása szükséges. Az M3 metróvonal teljes körű akadálymentesítése a beruházás befejezésére várhatóan 2022 végére valósul meg. Jelenleg 217,5 milliárd forint keretösszeg fordítható a projektre.

A metrófelújítás jelene

A rekonstrukció utolsó üteme, a belvárosi szakasz korszerűsítése is elindult 2020 márciusától két állomás, majd júliusban újabb két állomás és november 7-én a teljes Nyugati pályaudvar és Semmelweis Klinikák állomások közötti szakasz lezárásával.

Mint ismert két kivitelező végzi a felújítási munkálatokat, a Swietelsky Építő Kft. az állomások rekonstrukciójára, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. az alagút korszerűsítésére szerződött. A BKV Zrt. a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel még 2017. szeptember 4-én kötött szerződést a vágányépítési és alagút felújítási munkákra a teljes vonalon. Az állomások rekonstrukciójára vonatkozó szerződést pedig 2019. november 27-én írták alá a BKV Zrt. és a Swietelsky Építő Kft. képviselői. A metrófelújítás sikeres befejezése érdekében szükségessé vált a munkálatok összehangolása, a korábban kötött szerződésben rögzített határidők felülvizsgálata. A BKV Zrt. és a Swietesky Vasúttechnika Kft. hónapokig tartó tárgyalássorozatára 2020. december 21-én sikerült pontot tenni. A megállapodás értelmében szerződésmódosításra vonatkozó szándéknyilatkozat jött létre a felek között, ami 9,1 milliárd forint többletköltség - továbbá 5 % tartalékkeret - elszámolását tartalmazza. A BKV Zrt. az egyezségben szereplő többletköltséget a rendelkezésére álló forrásból, költségek átcsoportosításával fedezi.

A költségsorok átcsoportosításához a Támogató, az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyása szükséges. A szerződésmódosítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Felügyeleti Főosztályának hozzájárulása után írható alá.

A költségsorok átcsoportosítása a metróállomások akadálymentesítésére nincs hatással. A BKV Zrt. az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását a korábban vállaltak szerint teljesíti, minden esetben - Dózsa György út, Ecser út, Pöttyös utca állomások utólagos akadálymentesítése, középső szakasz állomásainak akadálymentesítése - szerződés rögzíti a műszaki tartalmat.

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt keretén belül, tehát minden metróállomás akadálymentesítése megvalósul. A metróállomások felszínről történő akadálymentes megközelítéséhez elengedhetetlen a felszíni csomópontok és az állomásokhoz csatlakozó aluljárók akadálymentesítése. Az M3-as metróvonal teljes értékű akadálymentes elérése érdekében a BKV Zrt.  „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projektje” és a BKK Zrt. „Az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciója” elnevezésű projekt együttes megvalósulása szükséges. A BKV Zrt. a metrófelújítás terhére, az eredeti vállalásán túl egyes aluljárók részleges akadálymentesítését is megoldja - Dózsa György út, Nyugati pályaudvar, Corvin-negyed, Nagyvárad tér, Népliget állomások - hagyományos felvonók beépítésével.

 

Horváth Bence - Deák tér metróállomáshoz tartozó felvonóakna

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója keretében két állomás esetén - Göncz Árpád városközpont és Határ út - nem lehetséges a felszíni kapcsolat kiépítése, mert mindkét esetben az aluljárók szerkezeti átépítése szükséges. A Göncz Árpád városközpont állomáson felvonó segíti a közlekedést az aluljáró és az 1-es villamos peronja között, a Határ út állomáson is megépültek a metrófelújítás során a tervezett felvonók a peron és az aluljáró szint között. A további akadálymentes kapcsolat kiépítését az aluljáró rekonstrukciós projekt tartalmazta eddig is.

A projekt rendelkezésére álló forrás tehát fedezetet nyújt az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésére, az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítésére. A BKV Zrt. továbbra is elkötelezett az M3 metróvonal egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításában, ezért vállalta olyan újdonságnak számító eszköz - ferdepályás felvonó - beépítésének kockázatát is, ami Magyarországon közforgalomban még nem kipróbált, de az egyetlen megoldást jelentő szerkezet a mélyvezetésű állomások akadálymentesítésére.

Budapest
BKV
BKK
MFPI