Jogszabályi háttér

Az M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának jogszabályi háttere

 

A Kormány 1468/2014. (VIII. 19.) számú határozatában döntött a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges további feladatokról. A határozat szerint:

A Kormány felelősséget érez a főváros tömegközlekedésének biztonságos működéséért, ezért

  • megvizsgálta a fővárosi M3 metróvonal felújításával kapcsolatos fővárosi javaslatokat, és úgy döntött, hogy a szerelvények felújítására vonatkozó terveket támogatja;
  • mérlegelte az infrastruktúra felújításához szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét, és támogatja a felújítás hitelből történő finanszírozását;
  • engedélyezi az infrastruktúra felújítását szolgáló hitelfelvételt;
  • a 3. pont szerinti hitelfelvétel részleteiről történő egyeztetésre a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki.

A 1270/2014.(08.25.) sz. Főv. Kgy. határozatban a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazta a főpolgármestert, hogy az M3 metró vonalának infrastruktúra-felújítása kapcsán a finanszírozási lehetőségekről a Kormánnyal folytassa a tárgyalásokat, arra is tekintettel, hogy a Kormány mérlegeli európai uniós vissza nem térítendő támogatás biztosítását a beruházáshoz.

Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójával és északi meghosszabbításával érintett, a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt építmények, telkek, valamint az M3 metróvonallal összefüggő, azt kiszolgáló beruházások és felújítási tevékenység (együttesen: közlekedési beruházás) építtetője Budapest Főváros Önkormányzata vagy a Budapest Főváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.).

A Kormány 1199/2015. (III. 31.) számú, a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban elnevezésű Kormányhatározata alapján a 2015. január 1. után indítani tervezett projektek között az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) indikatív projektlistáján szerepel az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója.

A Fővárosi Közgyűlés 1632/2015.(XII.2.) számú határozata szerint a Fővárosi Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállalt az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra 2.000.000 E Ft összköltséggel, 2016. évi BKV Zrt. által történő megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat beruházási célú támogatásával. A projekt megvalósítása során felmerült költségek IKOP támogatásból vagy más külső forrásból történő finanszírozása esetén a lehívott támogatást a BKV Zrt. köteles annak beérkezését követő 8 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni.

A Fővárosi Közgyűlés 1633/2015.(XII.2.) számú határozata szerint a Fővárosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladat 2.000.000 E Ft összegű előirányzatát a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében tervezze be, továbbá a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása során vegye azt figyelembe. A feladat összköltsége 2.000.000 E Ft, 2016. évi előirányzata 2.000.000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2.000.000 E Ft).

A Fővárosi Közgyűlés 1634/2015.(XII.2.) számú határozata szerint a Fővárosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra vonatkozóan a BKV Zrt.-vel megkötendő pénzeszköz átadás-átvétel elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

A Kormánynak az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről szóló 1197/2016. (IV. 13.) Korm. határozata alapján – amelyben többek között  „a kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált feladatokról, illetve a nagyprojekt-javaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai Bizottság a nagyprojekt-javaslat támogatását elutasítja, vagy csökkentett mértékű támogatással hagyja jóvá” - a projekt támogatási összege 137,5 milliárd forint.

A Fővárosi Közgyűlés 2016.04.27-én döntött arról, hogy támogatja a BKV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójára vonatkozó támogatási szerződést.

2016. május 5-én Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatalban aláírásra került az M3-as metróvonal infrastruktúrájának rekonstrukciójáról szóló támogatási szerződés Bolla Tibor, a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatója és Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkára között.

A Kormánynak az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének a megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozatában a Kormány megállapította az IKOP fejlesztési keretét.

Budapest
BKV
BKK
MFPI