Tájékoztató

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívására az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI.24.) Korm. határozatban az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója elnevezésű projektet IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számon regisztrálta. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015.12.18-án nyújtott be támogatási kérelmet, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016.03.11-én támogatói döntés szerint támogatásban részesített.

A támogatási szerződés aláírása 2016. május 5-én megtörtént, melynek értelmében a Támogató a projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyújt. A projektre megítélt támogatás összege 137,5 milliárd forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100 %-a.

Az EU Bizottsága az M3 metróvonal korszerűsítésére vonatkozó nagyprojekt támogatási kérelmet 2018. július 10. napján kelt, C (2018) 4457 számú határozatában jóváhagyta, az elszámolható költséget 556 986 062 EUR-ban (mintegy 172,7 milliárd Ft) állapította meg.

A Kormány az 1580/2018. (XI. 17.) Korm. határozatával módosította az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozatot, egyúttal döntött – a már korábban megítélt 137,5 milliárd Ft támogatási összegen felül – további 80 milliárd Ft többletfinanszírozás biztosításáról. A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása alapján, - melynek aláírására 2021. szeptember 10-én került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató és a BKV Zrt., mint Kedvezményezett között - a korszerűsítésre 225,063 milliárd Ft fordítható.

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója 2023. május 22-én véget ért.

Budapest
BKV
BKK
MFPI