Az Innovációs és Technológiai Minisztérium állásfoglalása az alagútfelújítást érintő szerződésmódosításról

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója kapcsán a projekt koordinálását/lebonyolítását végző Metró Felújítási Projekt Igazgatóság rendszeresen tájékoztatást ad a metrófelújítás legfontosabb történéseiről. A korszerűsítés kezdete óta törekszünk arra, hogy az eredményekről és nehézségekről is beszámoljunk. Az elmúlt év fontos változásokat hozott, elkezdődött a belvárosi rész rekonstrukciója, átadtuk a felújított déli szakaszt, ahol jelenleg is tart az utólagosan elrendelt akadálymentesítés megvalósítása. Vitathatatlan, hogy a legnagyobb kihívást a középső szakasz alagúti munkáira vonatkozó megállapodás jelentette, melynek fordulópontjairól szintén közöltünk információkat. (ITT és ITT találhatóak a részletek.)

A BKV Zrt. az M3 metróvonal alagútrekonstrukciójára mintegy 48 milliárd forint értékben kötött szerződést 2017. szeptember 4-én a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel. A középső vonalszakasz állomásainak elhúzódó felújítása miatt szükségessé vált az építési munkákra vonatkozó harmonizált ütemterv kialakítása, ezzel összefüggésben az alagútfelújításra szóló szerződés díjának és határidejének módosítása. Hónapokig tartó egyeztetések után 2020. december 21-én létrejött a szerződésmódosításra vonatkozó szándéknyilatkozat, ami alapján az idei év január 11-én folytatódott az alagút teljes korszerűsítése.

A szándéknyilatkozatban - a Kivitelező által eredetileg megállapított 18 milliárd forint helyett - 9,1 milliárd forint többletköltség + 5 % tartalékkeret elszámolásában állapodtak meg a szerződő felek. A szerződésmódosítás aláírásához az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), mint Irányító Hatóság, valamint a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Felügyeleti Főosztályának jóváhagyása szükséges.

Az ITM nyilatkozata június 4-én érkezett meg, melyben az ellenőrzés eredményeképpen az alábbi megállapításokat tette:

„Támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontból a dokumentumok tartalma a felhívásban foglaltakkal és a támogatási szerződéssel meghatározott projektcéllal összhangban áll, így az ellen kifogást nem teszünk.”

Továbbá, hogy a tervezetben a felek által megemelt 9,1 milliárd forint átalányár + 5 % tartalékkeret összegből a Támogatási Szerződés keretében - IKOP hazai társfinanszírozás terhére mindösszesen - 6,2 milliárd forint + 5 % tartalékkeret számolható el.

Az indoklás szerint, a szerződésmódosításban meghatározott összeg és az Irányító Hatóság által elszámolhatónak minősített összeg különbsége az építőipari árak változására vonatkozó tényleges statisztikai adatok (indexek) eltérő figyelembevételéből adódik. Az ITM nyilatkozata az elvégzett számítások részletezését nem tartalmazza.

A BKV Zrt. elemzi az állásfoglalás tartalmát, ami ellen 10 napon belül kifogást terjeszthet elő. Első lépésként tárgyalást kezdeményezett a Swietelsky Vasúttechnika Kft. vezetőségével, és fontosnak tartja a határozatot alátámasztó dokumentumok megismerését is.

A BKV Zrt. továbbra is a megoldásra törekszik, döntését az egyeztetéseket követően hozza meg, szem előtt tartva az M3 metrófelújítás határidőre történő befejezését.

Fotó: Horváth Bence

Budapest
BKV
BKK
MFPI